Årsrapport 1.1.2016-30.11.2022

« Tillbaka

Nivåer och svarsfördelning

Tips: Genom att klicka på delområdets namn får du fram vilka frågor som ingår i ifrågavarande delområde.

Alla som svarat
Strategi2.70
Engagemang för förändringen2.68
Att skapa en ny verksamhetskultur3.01
Kompetensutveckling2.86

I det nedanstående syns hur stor del av svaren som placerar sig på en viss nivå.

Fördelningen av medeltal för delområden
Alla som svarat
Nivåer
0-1
0
Nivåer
1-2
4
Nivåer
2-3
65
Nivåer
3-4
31