Årsrapport 1.1.2016-30.11.2022

« Tillbaka

Engagemang för förändringen

I det nedanstående ser du vilka frågor som ingår i ett delområde Engagemang för förändringen.

Tips: Genom att klicka på frågan får du fram en enskild frågas fördelning och svarsalternativen.

Positiv svara
Alla som svarat
Jag känner till planen som styr utvecklingen inom IKT i min kommun.
85 %
Hela vårt skolsamfund inklusive intressegrupperna har engagerat sig i processen för att utveckla digitaliseringen, och också vårdnadshavarna är medvetna om hur den framskrider.
53 %
Hur digitaliseringen framskrider utvärderas systematiskt och regelbundet i relation till skolans gemensamt överenskomna mål.
50 %
I min skola har vi en plan för utveckling och kompletterande utbildning för digitaliseringen som hålls à jour.
58 %
Med utgångspunkt i utvärderingarna vidtas utvecklingsåtgärder, och vi informerar regelbundet om alla förändringar.
62 %
Under utvecklingssamtalen diskuteras respektive lärares IKT-kompetens.
87 %
Fördelningen av Engagemang för förändringen i delområdet
Alla som svarat
Taso
0-1
1
Taso
1-2
13
Taso
2-3
62
Taso
3-4
23