Årsrapport 1.1.2016-30.11.2022

« Tillbaka

Att skapa en ny verksamhetskultur

I det nedanstående ser du vilka frågor som ingår i ett delområde Att skapa en ny verksamhetskultur.

Tips: Genom att klicka på frågan får du fram en enskild frågas fördelning och svarsalternativen.

Positiv svara
Alla som svarat
Jag uppmuntrar klart min arbetsgemenskap att ta fram kreativa lösningar också i fråga om digitaliseringen.
96 %
Skolans verksamhetskultur möjliggör olika omfattande undervisningsförsök där flera lärare och läroämnen ingår.
88 %
Lärarna letar rätt på alternativa pedagogiska modeller som stöder undervisningen.
89 %
De digitala webb- och lärandemiljöerna vi använder oss av är up-to-date.
78 %
Kvaliteten på de digitala webb- och lärandemiljöerna vid vår skola utvärderas regelbundet.
47 %
Lärarnas pedagogiska val utvecklas jämsides med skolans digitala utveckling och medför betydande förändringar i skolans verksamhetskultur.
71 %
Inom vår arbetsgemenskap finns det en positiv grundinställning till att prova på nya idéer inom undervisningen.
89 %
Fördelningen av Att skapa en ny verksamhetskultur i delområdet
Alla som svarat
Taso
0-1
0
Taso
1-2
3
Taso
2-3
51
Taso
3-4
46