Ropeka tutkimuksessa

« Tillbaka

Data från Ropeka ska utnyttjas i forskning, vars resultat kommer att rapporteras bland annat till Undervisnings- och kulturministeriet, Statsrådets kansli och Kommunförbundet. Därtill kommer resultaten att presenteras i konferenser och utges i forskningspublikationer.

Enskilda svar av någon som svarat på kommer inte att presenteras och ingen som svarat kan identifierats av rapporter som ska publiseras. Resultat av Ropeka ska också betraktas tillsammans med resultat av Opeka och Oppika. I så fall behandlas resultat som omfattande flocker och grupper, därmed varken resultat av enskilda skolor ska publiseras eller enskilda skolor kan identifieras på rapporter.

Ropeka, Opeka och Oppika tillsammans ger unik information för stöd till skolans utvecklingsarbete. Vi hoppas, att tillsammans med rektorer,lärare och elever vi kan utveckla dessa själv-bedömning verktyg och på så sätt effektivera det systematiska och data-baserad utvecklingsarbete av finländska utbildning.

Jarmo Viteli
Forskningsdirektör
Research Center TRIM
Tammerfors universitet