Ropeka tutkimuksessa

« Back

Ropekan antamaa informaatiota tullaan hyödyntämään tutkimuksessa, jonka tuloksia raportoidaan mm. opetusministeriölle, valtioneuvoston kanslialle sekä Kuntaliitolle. Lisäksi tuloksia tullaan esittelemään konferensseissa ja alan tutkimusjulkaisuissa.

Kenenkään yksittäisiä vastauksia ei tulla esittelemään ja ketään vastaajaa ei voi identifioida julkaistavissa raporteissa. Ropekan tuloksia tullaan myös arvioimaan yhdessä Opekan ja Oppikan antamien tulosten kanssa. Tällöin tuloksia käsitellään laajoina joukkoina ja ryhminä ja siten minkään yksittäisen koulun tuloksia ei julkaista eikä yksittäistä koulua kykene raporteista tunnistamaan.

Ropeka, Opeka ja Oppika antavat yhdessä ainutlaatuista tietoa koulun kehitystyön tueksi. Toivomme, että voimme yhdessä rehtoreitten, opettajien ja oppilaiden kanssa edelleen kehittää näitä itsearviointityökaluja ja siten vahvistaa suomalaisen koulutuksen systemaattista, dataan perustuvaa kehittämistyötä.

Jarmo Viteli
Tutkimusjohtaja
TRIM-tutkimuskeskus
Tampereen yliopisto