Gymnasium, 2019

Gymnasium, 2019

  • Svar 16 st.
  • Jämförs med svar som inkommit under perioden 1.1.2019 - 31.12.2019
    • » Allmän utbildning 417 st.

Antalet personer som svarat på enkäterna

Strategi16 st.(Genomsnittlig svarstid 1 minuter 57 sekunder)
Engagemang för förändringen16 st.(Genomsnittlig svarstid 1 minuter 42 sekunder)
Att skapa en ny verksamhetskultur16 st.(Genomsnittlig svarstid 1 minuter 17 sekunder)
Kompetensutveckling16 st.(Genomsnittlig svarstid 2 minuter 8 sekunder)
Den digitala verksamhetsmiljön vid min skola16 st.(Genomsnittlig svarstid 1 minuter 4 sekunder)

Rapporter för IKT-utvecklingsarbete

Allmänna rapporter

Skillnader jämfört med andra personers svarStatistiskt viktiga skillnader jämfört med de övriga svararna
Nivåer och svarsfördelningJämförelse av egna och andras svar enligt delområde

Jämfört med tidigare gånger du svarat

Skillnader jämfört med tidigare årFrämjande och förhindrande skillnader
Nivåer och svarsfördelning per årHur svaren ändrat enligt delområde på årsnivå
Antalet personer som svarat varje månad
Antal personer som svarat
11
20
31
44
50
60
70
80
91
103
114
122