Gymnasium, 2018

Gymnasium, 2018

  • Svar 26 st.
  • Jämförs med svar som inkommit under perioden 1.1.2018 - 31.12.2018
    • » Allmän utbildning 474 st.

Antalet personer som svarat på enkäterna

Strategi26 st.(Genomsnittlig svarstid 1 minuter 46 sekunder)
Engagemang för förändringen26 st.(Genomsnittlig svarstid 1 minuter 26 sekunder)
Att skapa en ny verksamhetskultur26 st.(Genomsnittlig svarstid 1 minuter 18 sekunder)
Kompetensutveckling26 st.(Genomsnittlig svarstid 1 minuter 55 sekunder)
Den digitala verksamhetsmiljön vid min skola25 st.(Genomsnittlig svarstid 0 minuter 57 sekunder)

Rapporter för IKT-utvecklingsarbete

Allmänna rapporter

Skillnader jämfört med andra personers svarStatistiskt viktiga skillnader jämfört med de övriga svararna
Nivåer och svarsfördelningJämförelse av egna och andras svar enligt delområde

Jämfört med tidigare gånger du svarat

Skillnader jämfört med tidigare årFrämjande och förhindrande skillnader
Nivåer och svarsfördelning per årHur svaren ändrat enligt delområde på årsnivå
Antalet personer som svarat varje månad
Antal personer som svarat
10
21
313
44
50
61
70
84
92
101
110
120