Gymnasium, 2020

Gymnasium, 2020

  • Svar 8 st.
  • Jämförs med svar som inkommit under perioden 1.1.2020 - 31.12.2020
    • » Allmän utbildning 106 st.

Antalet personer som svarat på enkäterna

Strategi8 st.(Genomsnittlig svarstid 1 minuter 20 sekunder)
Engagemang för förändringen8 st.(Genomsnittlig svarstid 1 minuter 32 sekunder)
Att skapa en ny verksamhetskultur7 st.(Genomsnittlig svarstid 1 minuter 33 sekunder)
Kompetensutveckling7 st.(Genomsnittlig svarstid 1 minuter 35 sekunder)
Den digitala verksamhetsmiljön vid min skola7 st.(Genomsnittlig svarstid 0 minuter 59 sekunder)

Rapporter för IKT-utvecklingsarbete

Allmänna rapporter

Skillnader jämfört med andra personers svarStatistiskt viktiga skillnader jämfört med de övriga svararna
Nivåer och svarsfördelningJämförelse av egna och andras svar enligt delområde

Jämfört med tidigare gånger du svarat

Skillnader jämfört med tidigare årFrämjande och förhindrande skillnader
Nivåer och svarsfördelning per årHur svaren ändrat enligt delområde på årsnivå
Antalet personer som svarat varje månad
Antal personer som svarat
11
23
33
40
50
60
70
80
91
100
110
120