Gymnasium, 2018

« Tillbaka

Kompetensutveckling

I det nedanstående ser du vilka frågor som ingår i ett delområde Kompetensutveckling.

Tips: Genom att klicka på frågan får du fram en enskild frågas fördelning och svarsalternativen.

Positiv svara
GymnasiumAllmän utbildning
Lärarna utvecklar nya tillvägagångssätt som stöder digitaliseringen.
85 %
83 %
I vår skola får arbetsgemenskapen regelbundet bekanta sig med bästa praxis på olika områden, och alla uppmuntras att prova sig fram.
69 %
76 %
Praxisen sprids och omvandlas till modeller som flera lärare kan dra nytta av i arbetet, till exempel för en hel årskurs eller läroämnesgrupp.
73 %
84 %
Bästa praxis utvecklas systematiskt och etableras i form av verksamhetsmodeller som är gemensamma för hela arbetsgemenskapen.
62 %
58 %
Att dra nytta av bästa praxis är en grej för hela inlärargemenskapen och alla kan glädja sig över de försök som görs, också när de resulterar i platt fall.
58 %
71 %
I min skola är det lätt att börja utarbeta nya verksamhetsmodeller.
85 %
84 %
I min skola erbjuder lärarna kollegialt IT-stöd.
100 %
91 %
Jag behärskar de digitala applikationer och miljöer som jag behöver för det administrativa arbetet.
100 %
95 %
Jag använder mig mångsidigt av datateknik både i skolans interna och externa kommunikation.
100 %
88 %
Jag behärskar de viktigaste undervisnings- och lärandemiljöerna inom IT samt de viktigaste metoderna som använder sig av digitala lösningar.
73 %
75 %
Fördelningen av Kompetensutveckling i delområdet
GymnasiumAllmän utbildning
Taso
0-1
00
Taso
1-2
03
Taso
2-3
6564
Taso
3-4
3533