Grundskola (årkurser 7-9), 2018

« Tillbaka

Nivåer och svarsfördelning per år

Tips: Genom att klicka på delområdets namn får du fram vilka frågor som ingår i ifrågavarande delområde.

År 2018 År 2017
Strategi2.562.46
Engagemang för förändringen2.532.53
Att skapa en ny verksamhetskultur2.902.88
Kompetensutveckling2.802.78

I det nedanstående syns hur stor del av svaren som placerar sig på en viss nivå.

Fördelningen av medeltal för delområden
År 2018 År 2017
Nivåer
0-1
00
Nivåer
1-2
810
Nivåer
2-3
6969
Nivåer
3-4
2321