Gymnasium, 2018

« Tillbaka

Nivåer och svarsfördelning per år

Tips: Genom att klicka på delområdets namn får du fram vilka frågor som ingår i ifrågavarande delområde.

År 2018 År 2017
Strategi2.822.84
Engagemang för förändringen2.832.94
Att skapa en ny verksamhetskultur3.103.18
Kompetensutveckling2.873.03

I det nedanstående syns hur stor del av svaren som placerar sig på en viss nivå.

Fördelningen av medeltal för delområden
År 2018 År 2017
Nivåer
0-1
00
Nivåer
1-2
00
Nivåer
2-3
6256
Nivåer
3-4
3844