Grundskola (årkurser 7-9), 2018

« Tillbaka

Nivåer och svarsfördelning

Tips: Genom att klicka på delområdets namn får du fram vilka frågor som ingår i ifrågavarande delområde.

Grundskola (årkurser 7-9)Allmän utbildning
Strategi2.562.70
Engagemang för förändringen2.532.68
Att skapa en ny verksamhetskultur2.902.97
Kompetensutveckling2.802.83

I det nedanstående syns hur stor del av svaren som placerar sig på en viss nivå.

Fördelningen av medeltal för delområden
Grundskola (årkurser 7-9)Allmän utbildning
Nivåer
0-1
00
Nivåer
1-2
84
Nivåer
2-3
6964
Nivåer
3-4
2332