Gymnasium, 1.1.2018-10.6.2023

« Tillbaka

Nivåer och svarsfördelning

Tips: Genom att klicka på delområdets namn får du fram vilka frågor som ingår i ifrågavarande delområde.

GymnasiumAllmän utbildning
Strategi2.762.73
Engagemang för förändringen2.762.68
Att skapa en ny verksamhetskultur3.103.01
Kompetensutveckling2.912.85

I det nedanstående syns hur stor del av svaren som placerar sig på en viss nivå.

Fördelningen av medeltal för delområden
GymnasiumAllmän utbildning
Nivåer
0-1
00
Nivåer
1-2
04
Nivåer
2-3
6263
Nivåer
3-4
3833