Gymnasium, 2018

« Tillbaka

Nivåer och svarsfördelning

Tips: Genom att klicka på delområdets namn får du fram vilka frågor som ingår i ifrågavarande delområde.

GymnasiumAllmän utbildning
Strategi2.822.70
Engagemang för förändringen2.832.68
Att skapa en ny verksamhetskultur3.102.97
Kompetensutveckling2.872.83

I det nedanstående syns hur stor del av svaren som placerar sig på en viss nivå.

Fördelningen av medeltal för delområden
GymnasiumAllmän utbildning
Nivåer
0-1
00
Nivåer
1-2
04
Nivåer
2-3
6264
Nivåer
3-4
3832