Svarens fördelning
År 2020 År 2019 År 2018 År 2017 År 2016
13.98.68.79.30.0
394.290.490.990.10.0

Svarsalternativ

  1. Nej (Vid uträkning av talvärdesnivåer: -2.0)
  2. Ja (Vid uträkning av talvärdesnivåer: 2.0)