Svarens fördelning
År 2020 År 2019 År 2018 År 2017 År 2016
114.624.626.227.60.0
24.95.75.85.20.0
378.668.567.366.40.0

Svarsalternativ

  1. Nej (Vid uträkning av talvärdesnivåer: -2.0)
  2. Vet inte (Vid uträkning av talvärdesnivåer: -2.0)
  3. Ja (Vid uträkning av talvärdesnivåer: 2.0)