Svarens fördelning
1.1.2020-19.6.2021År 2021 År 2020 År 2019 År 2018 År 2017 År 2016
119.125.814.624.626.227.60.0
27.19.14.95.75.85.20.0
371.663.678.668.567.366.40.0

Svarsalternativ

  1. Nej (Vid uträkning av talvärdesnivåer: -2.0)
  2. Vet inte (Vid uträkning av talvärdesnivåer: -2.0)
  3. Ja (Vid uträkning av talvärdesnivåer: 2.0)