Svarens fördelning
1.1.2020-19.6.2021År 2021 År 2020 År 2019 År 2018 År 2017 År 2016
13.50.06.86.26.73.50.0
392.998.587.491.692.495.30.0

Svarsalternativ

  1. Nej (Vid uträkning av talvärdesnivåer: -2.0)
  2. Ja (Vid uträkning av talvärdesnivåer: 2.0)