Svarens fördelning
1.1.2020-19.6.2021År 2021 År 2020 År 2019 År 2018 År 2017 År 2016
10.00.00.00.50.20.00.0
28.41.511.74.46.17.90.0
311.28.810.715.318.118.70.0
458.069.153.455.856.255.40.0
521.720.623.323.519.017.50.0

Svarsalternativ

  1. Helt av annan åsikt (Vid uträkning av talvärdesnivåer: -2.0)
  2. Delvis av annan åsikt (Vid uträkning av talvärdesnivåer: -1.0)
  3. Varken annan eller samma åsikt (Vid uträkning av talvärdesnivåer: 0.0)
  4. Delvis av samma åsikt (Vid uträkning av talvärdesnivåer: 1.0)
  5. Helt av samma åsikt (Vid uträkning av talvärdesnivåer: 2.0)

Frågan inverkar på följande delområden