Svarens fördelning
År 2020 År 2019 År 2018 År 2017 År 2016
10.00.50.00.30.0
21.03.44.12.90.0
39.712.112.213.70.0
466.073.171.069.00.0
522.310.212.013.50.0

Svarsalternativ

  1. Helt av annan åsikt (Vid uträkning av talvärdesnivåer: -2.0)
  2. Delvis av annan åsikt (Vid uträkning av talvärdesnivåer: -1.0)
  3. Varken annan eller samma åsikt (Vid uträkning av talvärdesnivåer: 0.0)
  4. Delvis av samma åsikt (Vid uträkning av talvärdesnivåer: 1.0)
  5. Helt av samma åsikt (Vid uträkning av talvärdesnivåer: 2.0)

Frågan inverkar på följande delområden