Svarens fördelning
År 2020 År 2019 År 2018 År 2017 År 2016
10.01.21.71.50.0
211.728.231.431.40.0
373.859.254.055.40.0
44.92.94.15.00.0

Svarsalternativ

  1. Vi har bara börjat: Vår skola har inte tillräckligt med kompetens och den praxis som behövs för att utvärdera skolans utvecklingsbehov. (Vid uträkning av talvärdesnivåer: -2.0)
  2. Det är på agendan: Vår skola har tillräcklig kompetens och den praxis som behövs för att utvärdera skolans utvecklingsbehov. Det finns möjligheter till kompetensutveckling, men ofta fokuserar de bara på individuella utvecklingsbehov. • En del av lärarna kanske drar nytta av samarbetsinriktade tillvägagångssätt, men det handlar inte om en praxis som är gemensam för hela skolan. Den samarbetsinriktade praxis som råder omfattar inte elevernas och de studerandes inlärningsmål. (Vid uträkning av talvärdesnivåer: -0.7)
  3. Vi har gjort framsteg: Vår skola har ändamålsenlig praxis för att utvärdera lärarnas kompetensbehov och får stöd av kunnig personal. Kompetensutvecklingen inom vår organisation fokuserar på viss kunskap och vissa färdigheter som behövs för att komma igång med och för att genomföra digitaliseringen. Inlärningen framskrider enligt utvecklingscykeln för samarbetsinriktat lärande. (Vid uträkning av talvärdesnivåer: 0.7)
  4. Vi har nått målet: Inom vår skola har vi utmärkta tillvägagångssätt för utvärdering av lärarnas kompetensbehov, och närmar oss kompetensutvecklingen för hela skolans del ur ett helhetsperspektiv. Vi har planerat digitaliseringen så att inlärningen av ny kunskap och tillämpning av den alternerar med varandra i cykler såväl när det gäller lärandeprocesser inom skolan som tillsammans med andra skolor. • Inlärningsmöjligheterna bygger effektivt upp kollektiv kompetens och betonar samarbetsinriktat lärande. Vi har tagit i bruk tydliga handlingsmodeller för att erbjuda kontinuerligt stöd för kompetensutvecklingen. (Vid uträkning av talvärdesnivåer: 2.0)