Årsrapport 2020

« Tillbaka

Lärarnas pedagogiska val utvecklas jämsides med skolans digitala utveckling och medför betydande förändringar i skolans verksamhetskultur.

Svarens fördelning
Alla som svarat
10.0
24.8
321.2
459.6
512.5

Svarsalternativ

  1. Helt av annan åsikt (Vid uträkning av talvärdesnivåer: -2.0)
  2. Delvis av annan åsikt (Vid uträkning av talvärdesnivåer: -1.0)
  3. Varken annan eller samma åsikt (Vid uträkning av talvärdesnivåer: 0.0)
  4. Delvis av samma åsikt (Vid uträkning av talvärdesnivåer: 1.0)
  5. Helt av samma åsikt (Vid uträkning av talvärdesnivåer: 2.0)

Frågan inverkar på följande delområden

  • Att skapa en ny verksamhetskultur (betydelse 2.0)