Svarens fördelning
År 2020 År 2019 År 2018 År 2017 År 2016
11.01.41.30.20.0
214.424.128.825.90.0
364.461.256.161.10.0
49.65.34.56.30.0

Svarsalternativ

  1. Vi har bara börjat: Verksamheten vid skolan är liksom förr i första hand inriktad på att gå igenom innehållet i läroplanen. Skolans ”traditioner” ifrågasätts inte, och man reflekterar inte på allvar över dem (Vid uträkning av talvärdesnivåer: -2.0)
  2. Det är på agendan: Skolans rektor/föreståndare och lärare överlägger sinsemellan om vilka behov som föreligger hos eleverna och de studerande, och om idéer för hur skolan kunde utvecklas i digitalt hänseende. Men på den här nivån förblir skolans utveckling ändå en uppgift för rektorn/föreståndaren och lärarna. Elever, vårdnadshavare och det omgivande skolsamfundet har inte engagerats att ta del i utvecklingsarbetet. (Vid uträkning av talvärdesnivåer: -0.7)
  3. Vi har gjort framsteg: Rektorn/föreståndaren och lärarna reflekterar, utvärderar, anpassar och förbättrar regelbundet inlärnings-, undervisnings- och ledarskapspraxis. Det ges utrymme för att ifrågasätta etablerad praxis. Alla lärare deltar i arbetet med att utveckla skolan. Elever, vårdnadshavare och skolsamfundet deltar på ett eller annat sätt i att utveckla skolan. (Vid uträkning av talvärdesnivåer: 0.7)
  4. Vi har nått målet: En uppriktig och stark lärandekultur har blivit en vardaglig, naturlig del av verksamheten vid vår skola. Elever och lärare lär sig tillsammans, lärarna och föreståndarna utvecklar och lär sig tillsammans, vårdnadshavarna och det omgivande lokalsamhället påverkar och deltar aktivt i att utveckla skolan. Lärare och elever uppmuntras till innovationer och att prova på nya idéer. (Vid uträkning av talvärdesnivåer: 2.0)