Svarens fördelning
År 2020 År 2019 År 2018 År 2017 År 2016
152.869.773.600
343.428.425.300

Svarsalternativ

  1. Nej (Vid uträkning av talvärdesnivåer: -2.0)
  2. Ja (Vid uträkning av talvärdesnivåer: 2.0)