Svarens fördelning
År 2020 År 2019 År 2018 År 2017 År 2016
10.00.51.31.40.0
28.511.913.312.40.0
315.126.327.023.20.0
462.353.950.255.70.0
511.36.47.16.60.0

Svarsalternativ

  1. Helt av annan åsikt (Vid uträkning av talvärdesnivåer: -2.0)
  2. Delvis av annan åsikt (Vid uträkning av talvärdesnivåer: -1.0)
  3. Varken annan eller samma åsikt (Vid uträkning av talvärdesnivåer: 0.0)
  4. Delvis av samma åsikt (Vid uträkning av talvärdesnivåer: 1.0)
  5. Helt av samma åsikt (Vid uträkning av talvärdesnivåer: 2.0)

Frågan inverkar på följande delområden