Svarens fördelning
År 2020 År 2019 År 2018 År 2017 År 2016
10.00.51.70.60.0
217.938.742.748.90.0
363.248.243.841.00.0
48.53.62.83.50.0

Svarsalternativ

  1. Vi har bara börjat: Engagemanget för digitaliseringen är rätt lågt inom vårt skolsamfund, även om vi talat om saken och redan i någon mån informerat vårdnadshavarna. (Vid uträkning av talvärdesnivåer: -2.0)
  2. Det är på agendan: Engagemanget för digitaliseringen har väckts och ökar hela tiden inom vårt skolsamfund. Det skulle gå att engagera lärarna, personalen, elever och studerande, vårdnadshavare och det omgivande skolsamfundet ännu mer för att främja den genomgripande förändringen vi står inför. (Vid uträkning av talvärdesnivåer: -0.7)
  3. Vi har gjort framsteg: Hela vårt skolsamfund är väldigt engagerat i digitaliseringen. Elever och studerande, vårdnadshavare och det omgivande skolsamfundet är medvetna om vad det innebär och har engagerats i processen; de börjar verka för den genomgripande förändring som inleds. (Vid uträkning av talvärdesnivåer: 0.7)
  4. Vi har nått målet: Hela skolsamfundet är väldigt engagerat i digitaliseringen. Elever och studerande, vårdnadshavare och det omgivande skolsamfundet är medvetna om vad det innebär och engagerar sig i processen; de börjar verka för den genomgripande förändring vi står inför inom skolsamfundet. (Vid uträkning av talvärdesnivåer: 2.0)