Svarens fördelning
1.1.2020-19.6.2021År 2021 År 2020 År 2019 År 2018 År 2017 År 2016
11.30.01.80.20.20.10.0
21.31.40.93.12.34.50.0
310.14.210.97.88.25.70.0
467.869.065.572.475.576.30.0
517.425.416.416.313.312.50.0

Svarsalternativ

  1. Helt av annan åsikt (Vid uträkning av talvärdesnivåer: -2.0)
  2. Delvis av annan åsikt (Vid uträkning av talvärdesnivåer: -1.0)
  3. Varken annan eller samma åsikt (Vid uträkning av talvärdesnivåer: 0.0)
  4. Delvis av samma åsikt (Vid uträkning av talvärdesnivåer: 1.0)
  5. Helt av samma åsikt (Vid uträkning av talvärdesnivåer: 2.0)

Frågan inverkar på följande delområden