Svarens fördelning
År 2020 År 2019 År 2018 År 2017 År 2016
10.92.42.53.40.0
220.040.350.251.60.0
361.847.635.935.70.0
47.34.04.94.50.0

Svarsalternativ

  1. Vi har bara börjat: Vi har ingen strategi för att nå digitaliseringsmålen, eller så är den inte tillräckligt genomtänkt och tydlig för att man skulle kunna förstå och genomföra den. (Vid uträkning av talvärdesnivåer: -2.0)
  2. Det är på agendan: Skolan har ställt upp sina digitalisering mål, men de drunknar bland alla våra andra mål. Strategin för att nå målen behöver alltjämt förtydligas för att den ska gå att genomföra. (Vid uträkning av talvärdesnivåer: -0.7)
  3. Vi har gjort framsteg: Strategin för att nå digitaliseringsmålen är klart definierad och nästan alla lärare (och övrig personal) kan klart och tydligt redogöra för den. (Vid uträkning av talvärdesnivåer: 0.7)
  4. Vi har nått målet: I min skola har vi ett tydligt gemensamt syfte med strategin och ett klart och tydligt antal digitaliseringsmål. De bygger upp skolans digitala kompetens, stöder lärarna i inlärningen av den nya pedagogiken och förbättrar skolans beredskap att stödja elevernas lärandeprocess. Strategin för att nå digitaliseringsmålen är klart definierad och alla lärare kan klart och tydligt kunna redogöra för den. (Vid uträkning av talvärdesnivåer: 2.0)