Årsrapport 2020

« Tillbaka

Kompetensutveckling

I det nedanstående ser du vilka frågor som ingår i ett delområde Kompetensutveckling.

Tips: Genom att klicka på frågan får du fram en enskild frågas fördelning och svarsalternativen.

Positiv svara
År 2020 År 2019 År 2018 År 2017 År 2016
Lärarna utvecklar nya tillvägagångssätt som stöder digitaliseringen.
88 %
83 %
83 %
83 %
 %
I vår skola får arbetsgemenskapen regelbundet bekanta sig med bästa praxis på olika områden, och alla uppmuntras att prova sig fram.
81 %
80 %
76 %
80 %
 %
Praxisen sprids och omvandlas till modeller som flera lärare kan dra nytta av i arbetet, till exempel för en hel årskurs eller läroämnesgrupp.
92 %
88 %
84 %
85 %
 %
Bästa praxis utvecklas systematiskt och etableras i form av verksamhetsmodeller som är gemensamma för hela arbetsgemenskapen.
69 %
62 %
58 %
62 %
 %
Att dra nytta av bästa praxis är en grej för hela inlärargemenskapen och alla kan glädja sig över de försök som görs, också när de resulterar i platt fall.
80 %
73 %
71 %
77 %
 %
I min skola är det lätt att börja utarbeta nya verksamhetsmodeller.
90 %
85 %
84 %
87 %
 %
I min skola erbjuder lärarna kollegialt IT-stöd.
97 %
93 %
91 %
90 %
 %
Jag behärskar de digitala applikationer och miljöer som jag behöver för det administrativa arbetet.
98 %
96 %
94 %
93 %
 %
Jag använder mig mångsidigt av datateknik både i skolans interna och externa kommunikation.
88 %
90 %
88 %
90 %
 %
Jag behärskar de viktigaste undervisnings- och lärandemiljöerna inom IT samt de viktigaste metoderna som använder sig av digitala lösningar.
77 %
79 %
75 %
73 %
 %
Fördelningen av Kompetensutveckling i delområdet
År 2020 År 2019 År 2018 År 2017 År 2016
Taso
0-1
0000
Taso
1-2
1335
Taso
2-3
59626463
Taso
3-4
40353332