Årsrapport 2018

« Tillbaka

Kompetensutveckling

I det nedanstående ser du vilka frågor som ingår i ett delområde Kompetensutveckling.

Tips: Genom att klicka på frågan får du fram en enskild frågas fördelning och svarsalternativen.

Positiv svara
År 2018 År 2017 År 2016
Lärarna utvecklar nya tillvägagångssätt som stöder digitaliseringen.
83 %
83 %
 %
I vår skola får arbetsgemenskapen regelbundet bekanta sig med bästa praxis på olika områden, och alla uppmuntras att prova sig fram.
76 %
80 %
 %
Praxisen sprids och omvandlas till modeller som flera lärare kan dra nytta av i arbetet, till exempel för en hel årskurs eller läroämnesgrupp.
84 %
85 %
 %
Bästa praxis utvecklas systematiskt och etableras i form av verksamhetsmodeller som är gemensamma för hela arbetsgemenskapen.
58 %
62 %
 %
Att dra nytta av bästa praxis är en grej för hela inlärargemenskapen och alla kan glädja sig över de försök som görs, också när de resulterar i platt fall.
71 %
77 %
 %
I min skola är det lätt att börja utarbeta nya verksamhetsmodeller.
84 %
87 %
 %
I min skola erbjuder lärarna kollegialt IT-stöd.
91 %
90 %
 %
Jag behärskar de digitala applikationer och miljöer som jag behöver för det administrativa arbetet.
94 %
93 %
 %
Jag använder mig mångsidigt av datateknik både i skolans interna och externa kommunikation.
88 %
90 %
 %
Jag behärskar de viktigaste undervisnings- och lärandemiljöerna inom IT samt de viktigaste metoderna som använder sig av digitala lösningar.
75 %
73 %
 %
Fördelningen av Kompetensutveckling i delområdet
År 2018 År 2017 År 2016
Taso
0-1
00
Taso
1-2
35
Taso
2-3
6463
Taso
3-4
3332