Årsrapport 2020

« Tillbaka

Att skapa en ny verksamhetskultur

I det nedanstående ser du vilka frågor som ingår i ett delområde Att skapa en ny verksamhetskultur.

Tips: Genom att klicka på frågan får du fram en enskild frågas fördelning och svarsalternativen.

Positiv svara
År 2020 År 2019 År 2018 År 2017 År 2016
Jag uppmuntrar klart min arbetsgemenskap att ta fram kreativa lösningar också i fråga om digitaliseringen.
95 %
97 %
96 %
97 %
 %
Skolans verksamhetskultur möjliggör olika omfattande undervisningsförsök där flera lärare och läroämnen ingår.
91 %
88 %
89 %
91 %
 %
Lärarna letar rätt på alternativa pedagogiska modeller som stöder undervisningen.
90 %
88 %
90 %
89 %
 %
De digitala webb- och lärandemiljöerna vi använder oss av är up-to-date.
85 %
84 %
73 %
72 %
 %
Kvaliteten på de digitala webb- och lärandemiljöerna vid vår skola utvärderas regelbundet.
60 %
51 %
48 %
41 %
 %
Lärarnas pedagogiska val utvecklas jämsides med skolans digitala utveckling och medför betydande förändringar i skolans verksamhetskultur.
72 %
73 %
70 %
70 %
 %
Inom vår arbetsgemenskap finns det en positiv grundinställning till att prova på nya idéer inom undervisningen.
92 %
90 %
90 %
90 %
 %
Fördelningen av Att skapa en ny verksamhetskultur i delområdet
År 2020 År 2019 År 2018 År 2017 År 2016
Taso
0-1
0000
Taso
1-2
1233
Taso
2-3
45485552
Taso
3-4
54504245