Årsrapport 2018

« Tillbaka

Engagemang för förändringen

I det nedanstående ser du vilka frågor som ingår i ett delområde Engagemang för förändringen.

Tips: Genom att klicka på frågan får du fram en enskild frågas fördelning och svarsalternativen.

Positiv svara
År 2018 År 2017 År 2016
Jag känner till planen som styr utvecklingen inom IKT i min kommun.
85 %
84 %
 %
Hela vårt skolsamfund inklusive intressegrupperna har engagerat sig i processen för att utveckla digitaliseringen, och också vårdnadshavarna är medvetna om hur den framskrider.
53 %
52 %
 %
Hur digitaliseringen framskrider utvärderas systematiskt och regelbundet i relation till skolans gemensamt överenskomna mål.
52 %
44 %
 %
I min skola har vi en plan för utveckling och kompletterande utbildning för digitaliseringen som hålls à jour.
54 %
60 %
 %
Med utgångspunkt i utvärderingarna vidtas utvecklingsåtgärder, och vi informerar regelbundet om alla förändringar.
57 %
62 %
 %
Under utvecklingssamtalen diskuteras respektive lärares IKT-kompetens.
87 %
91 %
 %
Fördelningen av Engagemang för förändringen i delområdet
År 2018 År 2017 År 2016
Taso
0-1
11
Taso
1-2
1514
Taso
2-3
6163
Taso
3-4
2323