Årsrapport 1.1.2018-22.5.2024

« Tillbaka

Engagemang för förändringen

I det nedanstående ser du vilka frågor som ingår i ett delområde Engagemang för förändringen.

Tips: Genom att klicka på frågan får du fram en enskild frågas fördelning och svarsalternativen.

Positiv svara
1.1.2018-22.5.2024År 2024 År 2023 År 2022 År 2021 År 2020 År 2019 År 2018 År 2017 År 2016
Jag känner till planen som styr utvecklingen inom IKT i min kommun.
85 %
88 %
88 %
86 %
86 %
88 %
89 %
85 %
84 %
 %
Hela vårt skolsamfund inklusive intressegrupperna har engagerat sig i processen för att utveckla digitaliseringen, och också vårdnadshavarna är medvetna om hur den framskrider.
52 %
65 %
39 %
53 %
44 %
64 %
55 %
53 %
52 %
 %
Hur digitaliseringen framskrider utvärderas systematiskt och regelbundet i relation till skolans gemensamt överenskomna mål.
52 %
71 %
44 %
45 %
63 %
57 %
52 %
52 %
44 %
 %
I min skola har vi en plan för utveckling och kompletterande utbildning för digitaliseringen som hålls à jour.
56 %
59 %
39 %
57 %
58 %
75 %
56 %
54 %
60 %
 %
Med utgångspunkt i utvärderingarna vidtas utvecklingsåtgärder, och vi informerar regelbundet om alla förändringar.
59 %
53 %
56 %
51 %
71 %
74 %
60 %
57 %
62 %
 %
Under utvecklingssamtalen diskuteras respektive lärares IKT-kompetens.
85 %
88 %
78 %
78 %
82 %
83 %
86 %
87 %
91 %
 %
Fördelningen av Engagemang för förändringen i delområdet
1.1.2018-22.5.2024År 2024 År 2023 År 2022 År 2021 År 2020 År 2019 År 2018 År 2017 År 2016
Taso
0-1
100000011
Taso
1-2
151227201110121514
Taso
2-3
617156695652636163
Taso
3-4
231817123338242323