Årsrapport 2020

« Tillbaka

Strategi

I det nedanstående ser du vilka frågor som ingår i ett delområde Strategi.

Tips: Genom att klicka på frågan får du fram en enskild frågas fördelning och svarsalternativen.

Positiv svara
År 2020 År 2019 År 2018 År 2017 År 2016
De pedagogiska möjligheter som den digitala tekniken ger har klart och tydligt internaliserats inom vår arbetsgemenskap.
89 %
84 %
82 %
76 %
 %
Inom vår arbetsgemenskap har vi en klar vision som omfattar de intrikata målen som ska möjliggöra digitalt lärande.
73 %
57 %
58 %
52 %
 %
Den pedagogiska praxisen inom vår arbetsgemenskap stöder användningen av IKT i undervisnings- och lärandeprocesser.
88 %
90 %
87 %
84 %
 %
De lärarspecifika digitaliseringsmålen har definierats.
52 %
40 %
36 %
34 %
 %
Lärarna kan redogöra för sin pedagogiska och tekniska IKT-kompetens och sina utvecklingsbehov i dessa avseenden.
82 %
89 %
89 %
89 %
 %
I min skola har vi ett gemensamt överenskommet mål för hur vi ska utnyttja IKT i undervisningen.
85 %
82 %
73 %
73 %
 %
I våra mer omfattande och långsiktiga planer har vi skrivit in hur vi tänkt utveckla digitaliseringen.
78 %
78 %
77 %
77 %
 %
Fördelningen av Strategi i delområdet
År 2020 År 2019 År 2018 År 2017 År 2016
Taso
0-1
0001
Taso
1-2
5101313
Taso
2-3
62686768
Taso
3-4
33222018