Årsrapport 2019

« Tillbaka

Nivåer och svarsfördelning per år

Tips: Genom att klicka på delområdets namn får du fram vilka frågor som ingår i ifrågavarande delområde.

År 2019 År 2018 År 2017 År 2016
Strategi2.742.702.630.00
Engagemang för förändringen2.702.682.660.00
Att skapa en ny verksamhetskultur3.022.972.990.00
Kompetensutveckling2.862.832.850.00

I det nedanstående syns hur stor del av svaren som placerar sig på en viss nivå.

Fördelningen av medeltal för delområden
År 2019 År 2018 År 2017 År 2016
Nivåer
0-1
000
Nivåer
1-2
445
Nivåer
2-3
636467
Nivåer
3-4
333229