Årsrapport 2017

« Tillbaka

Nivåer och svarsfördelning per år

Tips: Genom att klicka på delområdets namn får du fram vilka frågor som ingår i ifrågavarande delområde.

År 2017 År 2016
Strategi2.630.00
Engagemang för förändringen2.660.00
Att skapa en ny verksamhetskultur2.990.00
Kompetensutveckling2.850.00

I det nedanstående syns hur stor del av svaren som placerar sig på en viss nivå.

Fördelningen av medeltal för delområden
År 2017 År 2016
Nivåer
0-1
0
Nivåer
1-2
5
Nivåer
2-3
67
Nivåer
3-4
29