Årsrapport 2016

« Tillbaka

Nivåer och svarsfördelning per år

Svar har inte givits före år 2016 varför jämförelse med tidigare år inte kan utföras.