Årsrapport 2017

« Tillbaka

Nivåer och svarsfördelning

Tips: Genom att klicka på delområdets namn får du fram vilka frågor som ingår i ifrågavarande delområde.

Alla som svarat
Strategi2.63
Engagemang för förändringen2.66
Att skapa en ny verksamhetskultur2.99
Kompetensutveckling2.85

I det nedanstående syns hur stor del av svaren som placerar sig på en viss nivå.

Fördelningen av medeltal för delområden
Alla som svarat
Nivåer
0-1
0
Nivåer
1-2
5
Nivåer
2-3
67
Nivåer
3-4
29