Årsrapport 2016

« Tillbaka

Nivåer och svarsfördelning

Tips: Genom att klicka på delområdets namn får du fram vilka frågor som ingår i ifrågavarande delområde.

Alla som svarat
Strategi0.00
Engagemang för förändringen0.00
Att skapa en ny verksamhetskultur0.00
Kompetensutveckling0.00

I det nedanstående syns hur stor del av svaren som placerar sig på en viss nivå.

Fördelningen av medeltal för delområden
Alla som svarat
Nivåer
0-1
Nivåer
1-2
Nivåer
2-3
Nivåer
3-4