Årsrapport 1.1.2020-16.6.2024

« Tillbaka

Nivåer och svarsfördelning

Tips: Genom att klicka på delområdets namn får du fram vilka frågor som ingår i ifrågavarande delområde.

Alla som svarat
Strategi2.80
Engagemang för förändringen2.69
Att skapa en ny verksamhetskultur3.07
Kompetensutveckling2.90

I det nedanstående syns hur stor del av svaren som placerar sig på en viss nivå.

Fördelningen av medeltal för delområden
Alla som svarat
Nivåer
0-1
0
Nivåer
1-2
3
Nivåer
2-3
61
Nivåer
3-4
36