Årsrapport 1.1.2020-19.6.2021

« Tillbaka

Nivåer och svarsfördelning

Tips: Genom att klicka på delområdets namn får du fram vilka frågor som ingår i ifrågavarande delområde.

Alla som svarat
Strategi2.91
Engagemang för förändringen2.86
Att skapa en ny verksamhetskultur3.16
Kompetensutveckling2.97

I det nedanstående syns hur stor del av svaren som placerar sig på en viss nivå.

Fördelningen av medeltal för delområden
Alla som svarat
Nivåer
0-1
0
Nivåer
1-2
2
Nivåer
2-3
53
Nivåer
3-4
45