Årsrapport 2022

« Tillbaka

Förändringar jämfört med tidigare år

Svarargrupp som jämförs:   År 2021 (147 st.) |   År 2020 (110 st.) |   År 2019 (425 st.) |   År 2018 (475 st.) |   År 2017 (673 st.) |   År 2016 (1 st.)

Tips: genom att klicka på raden får du fram exaktare uppgifter om enskild skribent.

Frågor vilkas svar är mera positiva som i jämförelsegrupp.
Arbetsgivaren har gett skolans lärare en dator för personligt bruk. ***
Se frågans fördelning: Arbetsgivaren har gett skolans lärare en dator för personligt bruk.
Medeltal för den egna svarargruppen 1.9
Medeltal för den svarargrupp som jämförs 0.6
Statistisk betydelse p < 0.00001 (mycket påtaglig skillnad)
Kvaliteten på de digitala webb- och lärandemiljöerna vid vår skola utvärderas regelbundet. ***
Se frågans fördelning: Kvaliteten på de digitala webb- och lärandemiljöerna vid vår skola utvärderas regelbundet.
Medeltal för den egna svarargruppen 0.7
Medeltal för den svarargrupp som jämförs 0.2
Statistisk betydelse p < 0.001 (påtaglig skillnad)
De pedagogiska möjligheter som den digitala tekniken ger har klart och tydligt internaliserats inom vår arbetsgemenskap. ***
Se frågans fördelning: De pedagogiska möjligheter som den digitala tekniken ger har klart och tydligt internaliserats inom vår arbetsgemenskap.
Medeltal för den egna svarargruppen 0.9
Medeltal för den svarargrupp som jämförs 0.7
Statistisk betydelse p < 0.001 (påtaglig skillnad)
I min skola erbjuder lärarna kollegialt IT-stöd. ***
Se frågans fördelning: I min skola erbjuder lärarna kollegialt IT-stöd.
Medeltal för den egna svarargruppen 1.7
Medeltal för den svarargrupp som jämförs 1.4
Statistisk betydelse p < 0.001 (påtaglig skillnad)
Skolan har trådlöst nät.***
Se frågans fördelning: Skolan har trådlöst nät.
Medeltal för den egna svarargruppen 2.0
Medeltal för den svarargrupp som jämförs 1.9
Statistisk betydelse p < 0.001 (påtaglig skillnad)
De digitala webb- och lärandemiljöerna vi använder oss av är up-to-date.***
Se frågans fördelning: De digitala webb- och lärandemiljöerna vi använder oss av är up-to-date.
Medeltal för den egna svarargruppen 1.2
Medeltal för den svarargrupp som jämförs 0.8
Statistisk betydelse p < 0.001 (påtaglig skillnad)
Målsatt nivå: Hela skolsamfundet har engagerat sig i den förändring som digitaliseringen medför. ***
Se frågans fördelning: Målsatt nivå: Hela skolsamfundet har engagerat sig i den förändring som digitaliseringen medför.
Medeltal för den egna svarargruppen 0.4
Medeltal för den svarargrupp som jämförs 0.0
Statistisk betydelse p < 0.001 (påtaglig skillnad)
I skolan finns en eller flera tutorlärare eller personer som fungerar som ICT-stöd för de andra lärarnas pedagogiska bruk av nätet.***
Se frågans fördelning: I skolan finns en eller flera tutorlärare eller personer som fungerar som ICT-stöd för de andra lärarnas pedagogiska bruk av nätet.
Medeltal för den egna svarargruppen 1.8
Medeltal för den svarargrupp som jämförs 1.5
Statistisk betydelse p < 0.001 (påtaglig skillnad)
Jag behärskar de viktigaste undervisnings- och lärandemiljöerna inom IT samt de viktigaste metoderna som använder sig av digitala lösningar. *
Se frågans fördelning: Jag behärskar de viktigaste undervisnings- och lärandemiljöerna inom IT samt de viktigaste metoderna som använder sig av digitala lösningar.
Medeltal för den egna svarargruppen 1.1
Medeltal för den svarargrupp som jämförs 0.8
Statistisk betydelse p < 0.1 (betydande skillnad)
Jag tycker att nätkapaciteten räcker till.*
Se frågans fördelning: Jag tycker att nätkapaciteten räcker till.
Medeltal för den egna svarargruppen 1.2
Medeltal för den svarargrupp som jämförs 0.7
Statistisk betydelse p < 0.1 (betydande skillnad)
Den pedagogiska praxisen inom vår arbetsgemenskap stöder användningen av IKT i undervisnings- och lärandeprocesser.*
Se frågans fördelning: Den pedagogiska praxisen inom vår arbetsgemenskap stöder användningen av IKT i undervisnings- och lärandeprocesser.
Medeltal för den egna svarargruppen 1.1
Medeltal för den svarargrupp som jämförs 0.9
Statistisk betydelse p < 0.1 (betydande skillnad)
Skolan erbjuder användarna tekniskt IT-stöd.*
Se frågans fördelning: Skolan erbjuder användarna tekniskt IT-stöd.
Medeltal för den egna svarargruppen 1.8
Medeltal för den svarargrupp som jämförs 1.6
Statistisk betydelse p < 0.1 (betydande skillnad)
Målsatt nivå: Min skola har en strategi med vars hjälp vi eftersträvar att nå digitaliseringsmålen.*
Se frågans fördelning: Målsatt nivå: Min skola har en strategi med vars hjälp vi eftersträvar att nå digitaliseringsmålen.
Medeltal för den egna svarargruppen 0.1
Medeltal för den svarargrupp som jämförs -0.1
Statistisk betydelse p < 0.1 (betydande skillnad)
Frågor vilkas svar är mera negativa som i jämförelsegrupp.
Under utvecklingssamtalen diskuteras respektive lärares IKT-kompetens.***
Se frågans fördelning: Under utvecklingssamtalen diskuteras respektive lärares IKT-kompetens.
Medeltal för den egna svarargruppen 0.9
Medeltal för den svarargrupp som jämförs 1.4
Statistisk betydelse p < 0.0001 (mycket påtaglig skillnad)
I vår skola får arbetsgemenskapen regelbundet bekanta sig med bästa praxis på olika områden, och alla uppmuntras att prova sig fram.*
Se frågans fördelning: I vår skola får arbetsgemenskapen regelbundet bekanta sig med bästa praxis på olika områden, och alla uppmuntras att prova sig fram.
Medeltal för den egna svarargruppen 0.7
Medeltal för den svarargrupp som jämförs 0.9
Statistisk betydelse p < 0.1 (betydande skillnad)
Lärarna letar rätt på alternativa pedagogiska modeller som stöder undervisningen.*
Se frågans fördelning: Lärarna letar rätt på alternativa pedagogiska modeller som stöder undervisningen.
Medeltal för den egna svarargruppen 1.0
Medeltal för den svarargrupp som jämförs 1.1
Statistisk betydelse p < 0.1 (betydande skillnad)
Jag uppmuntrar klart min arbetsgemenskap att ta fram kreativa lösningar också i fråga om digitaliseringen. *
Se frågans fördelning: Jag uppmuntrar klart min arbetsgemenskap att ta fram kreativa lösningar också i fråga om digitaliseringen.
Medeltal för den egna svarargruppen 1.4
Medeltal för den svarargrupp som jämförs 1.6
Statistisk betydelse p < 0.1 (betydande skillnad)
Bästa praxis utvecklas systematiskt och etableras i form av verksamhetsmodeller som är gemensamma för hela arbetsgemenskapen. *
Se frågans fördelning: Bästa praxis utvecklas systematiskt och etableras i form av verksamhetsmodeller som är gemensamma för hela arbetsgemenskapen.
Medeltal för den egna svarargruppen 0.5
Medeltal för den svarargrupp som jämförs 0.6
Statistisk betydelse p < 0.1 (betydande skillnad)

*) Antalet stjärnor visar hur stor skillnaden är vid ifrågavarande faktor.