Rehtori, 2020

Rehtori, 2020

  • Svar 75 st.
  • Jämförs med svar som inkommit under perioden 1.1.2020 - 31.12.2020
    • » Allmän utbildning 106 st.

Antalet personer som svarat på enkäterna

Strategi75 st.(Genomsnittlig svarstid 1 minuter 53 sekunder)
Engagemang för förändringen73 st.(Genomsnittlig svarstid 1 minuter 27 sekunder)
Att skapa en ny verksamhetskultur71 st.(Genomsnittlig svarstid 1 minuter 20 sekunder)
Kompetensutveckling71 st.(Genomsnittlig svarstid 2 minuter 28 sekunder)
Den digitala verksamhetsmiljön vid min skola71 st.(Genomsnittlig svarstid 1 minuter 36 sekunder)

Rapporter för IKT-utvecklingsarbete

Allmänna rapporter

Skillnader jämfört med andra personers svarStatistiskt viktiga skillnader jämfört med de övriga svararna
Nivåer och svarsfördelningJämförelse av egna och andras svar enligt delområde

Jämfört med tidigare gånger du svarat

Skillnader jämfört med tidigare årFrämjande och förhindrande skillnader
Nivåer och svarsfördelning per årHur svaren ändrat enligt delområde på årsnivå
Antalet personer som svarat varje månad
Antal personer som svarat
19
219
317
45
51
62
70
80
95
109
116
122