Föreståndare, 2018

Föreståndare, 2018

  • Svar 80 st.
  • Jämförs med svar som inkommit under perioden 1.1.2018 - 31.12.2018
    • » Allmän utbildning 474 st.

Antalet personer som svarat på enkäterna

Strategi80 st.(Genomsnittlig svarstid 1 minuter 50 sekunder)
Engagemang för förändringen80 st.(Genomsnittlig svarstid 1 minuter 38 sekunder)
Att skapa en ny verksamhetskultur80 st.(Genomsnittlig svarstid 1 minuter 14 sekunder)
Kompetensutveckling79 st.(Genomsnittlig svarstid 2 minuter 2 sekunder)
Den digitala verksamhetsmiljön vid min skola78 st.(Genomsnittlig svarstid 1 minuter 17 sekunder)

Rapporter för IKT-utvecklingsarbete

Allmänna rapporter

Skillnader jämfört med andra personers svarStatistiskt viktiga skillnader jämfört med de övriga svararna
Nivåer och svarsfördelningJämförelse av egna och andras svar enligt delområde

Jämfört med tidigare gånger du svarat

Skillnader jämfört med tidigare årFrämjande och förhindrande skillnader
Nivåer och svarsfördelning per årHur svaren ändrat enligt delområde på årsnivå
Antalet personer som svarat varje månad
Antal personer som svarat
12
224
338
43
52
63
70
82
94
102
110
120