Föreståndare, 2017

Föreståndare, 2017

  • Svar 104 st.
  • Jämförs med svar som inkommit under perioden 1.1.2017 - 31.12.2017
    • » Allmän utbildning 665 st.

Antalet personer som svarat på enkäterna

Strategi103 st.(Genomsnittlig svarstid 1 minuter 49 sekunder)
Engagemang för förändringen101 st.(Genomsnittlig svarstid 1 minuter 21 sekunder)
Att skapa en ny verksamhetskultur102 st.(Genomsnittlig svarstid 1 minuter 34 sekunder)
Kompetensutveckling102 st.(Genomsnittlig svarstid 2 minuter 3 sekunder)
Den digitala verksamhetsmiljön vid min skola103 st.(Genomsnittlig svarstid 1 minuter 25 sekunder)

Rapporter för IKT-utvecklingsarbete

Allmänna rapporter

Skillnader jämfört med andra personers svarStatistiskt viktiga skillnader jämfört med de övriga svararna
Nivåer och svarsfördelningJämförelse av egna och andras svar enligt delområde

Jämfört med tidigare gånger du svarat

Skillnader jämfört med tidigare årFrämjande och förhindrande skillnader
Nivåer och svarsfördelning per årHur svaren ändrat enligt delområde på årsnivå
Antalet personer som svarat varje månad
Antal personer som svarat
18
236
343
43
50
60
70
80
90
104
1110
120