Biträdande rektor, 2021

Biträdande rektor, 2021

  • Svar 12 st.
  • Jämförs med svar som inkommit under perioden 1.1.2021 - 31.12.2021
    • » Allmän utbildning 146 st.

Antalet personer som svarat på enkäterna

Strategi12 st.(Genomsnittlig svarstid 2 minuter 9 sekunder)
Engagemang för förändringen12 st.(Genomsnittlig svarstid 1 minuter 44 sekunder)
Att skapa en ny verksamhetskultur11 st.(Genomsnittlig svarstid 1 minuter 28 sekunder)
Kompetensutveckling12 st.(Genomsnittlig svarstid 2 minuter 17 sekunder)
Den digitala verksamhetsmiljön vid min skola10 st.(Genomsnittlig svarstid 2 minuter 13 sekunder)

Rapporter för IKT-utvecklingsarbete

Allmänna rapporter

Skillnader jämfört med andra personers svarStatistiskt viktiga skillnader jämfört med de övriga svararna
Nivåer och svarsfördelningJämförelse av egna och andras svar enligt delområde

Jämfört med tidigare gånger du svarat

Skillnader jämfört med tidigare årFrämjande och förhindrande skillnader
Nivåer och svarsfördelning per årHur svaren ändrat enligt delområde på årsnivå
Antalet personer som svarat varje månad
Antal personer som svarat
10
20
32
41
50
60
70
80
90
101
118
120