Biträdande rektor, 2019

Biträdande rektor, 2019

  • Svar 67 st.
  • Jämförs med svar som inkommit under perioden 1.1.2019 - 31.12.2019
    • » Allmän utbildning 417 st.

Antalet personer som svarat på enkäterna

Strategi67 st.(Genomsnittlig svarstid 1 minuter 31 sekunder)
Engagemang för förändringen65 st.(Genomsnittlig svarstid 1 minuter 32 sekunder)
Att skapa en ny verksamhetskultur62 st.(Genomsnittlig svarstid 1 minuter 9 sekunder)
Kompetensutveckling62 st.(Genomsnittlig svarstid 2 minuter 0 sekunder)
Den digitala verksamhetsmiljön vid min skola60 st.(Genomsnittlig svarstid 1 minuter 18 sekunder)

Rapporter för IKT-utvecklingsarbete

Allmänna rapporter

Skillnader jämfört med andra personers svarStatistiskt viktiga skillnader jämfört med de övriga svararna
Nivåer och svarsfördelningJämförelse av egna och andras svar enligt delområde

Jämfört med tidigare gånger du svarat

Skillnader jämfört med tidigare årFrämjande och förhindrande skillnader
Nivåer och svarsfördelning per årHur svaren ändrat enligt delområde på årsnivå
Antalet personer som svarat varje månad
Antal personer som svarat
14
25
38
418
55
61
70
80
94
105
1110
127