Biträdande rektor, 2017

Biträdande rektor, 2017

  • Svar 75 st.
  • Jämförs med svar som inkommit under perioden 1.1.2017 - 31.12.2017
    • » Allmän utbildning 665 st.

Antalet personer som svarat på enkäterna

Strategi75 st.(Genomsnittlig svarstid 1 minuter 43 sekunder)
Engagemang för förändringen75 st.(Genomsnittlig svarstid 1 minuter 22 sekunder)
Att skapa en ny verksamhetskultur73 st.(Genomsnittlig svarstid 1 minuter 32 sekunder)
Kompetensutveckling74 st.(Genomsnittlig svarstid 1 minuter 54 sekunder)
Den digitala verksamhetsmiljön vid min skola73 st.(Genomsnittlig svarstid 1 minuter 29 sekunder)

Rapporter för IKT-utvecklingsarbete

Allmänna rapporter

Skillnader jämfört med andra personers svarStatistiskt viktiga skillnader jämfört med de övriga svararna
Nivåer och svarsfördelningJämförelse av egna och andras svar enligt delområde

Jämfört med tidigare gånger du svarat

Skillnader jämfört med tidigare årFrämjande och förhindrande skillnader
Nivåer och svarsfördelning per årHur svaren ändrat enligt delområde på årsnivå
Antalet personer som svarat varje månad
Antal personer som svarat
14
221
331
44
51
60
70
81
93
106
114
120