Biträdande rektor, 2020

Biträdande rektor, 2020

  • Svar 20 st.
  • Jämförs med svar som inkommit under perioden 1.1.2020 - 31.12.2020
    • » Allmän utbildning 106 st.

Antalet personer som svarat på enkäterna

Strategi20 st.(Genomsnittlig svarstid 1 minuter 48 sekunder)
Engagemang för förändringen20 st.(Genomsnittlig svarstid 1 minuter 40 sekunder)
Att skapa en ny verksamhetskultur20 st.(Genomsnittlig svarstid 1 minuter 16 sekunder)
Kompetensutveckling20 st.(Genomsnittlig svarstid 2 minuter 17 sekunder)
Den digitala verksamhetsmiljön vid min skola20 st.(Genomsnittlig svarstid 1 minuter 51 sekunder)

Rapporter för IKT-utvecklingsarbete

Allmänna rapporter

Skillnader jämfört med andra personers svarStatistiskt viktiga skillnader jämfört med de övriga svararna
Nivåer och svarsfördelningJämförelse av egna och andras svar enligt delområde

Jämfört med tidigare gånger du svarat

Skillnader jämfört med tidigare årFrämjande och förhindrande skillnader
Nivåer och svarsfördelning per årHur svaren ändrat enligt delområde på årsnivå
Antalet personer som svarat varje månad
Antal personer som svarat
13
26
35
43
50
60
70
80
90
100
111
122