Rektorer och föreståndare, 2018

Rektorer och föreståndare, 2018

  • Svar 329 st.
  • Jämförs med svar som inkommit under perioden 1.1.2018 - 31.12.2018
    • » Allmän utbildning 474 st.

Antalet personer som svarat på enkäterna

Strategi328 st.(Genomsnittlig svarstid 1 minuter 41 sekunder)
Engagemang för förändringen319 st.(Genomsnittlig svarstid 1 minuter 33 sekunder)
Att skapa en ny verksamhetskultur318 st.(Genomsnittlig svarstid 1 minuter 21 sekunder)
Kompetensutveckling316 st.(Genomsnittlig svarstid 2 minuter 13 sekunder)
Den digitala verksamhetsmiljön vid min skola309 st.(Genomsnittlig svarstid 1 minuter 27 sekunder)

Rapporter för IKT-utvecklingsarbete

Allmänna rapporter

Skillnader jämfört med andra personers svarStatistiskt viktiga skillnader jämfört med de övriga svararna
Nivåer och svarsfördelningJämförelse av egna och andras svar enligt delområde

Jämfört med tidigare gånger du svarat

Skillnader jämfört med tidigare årFrämjande och förhindrande skillnader
Nivåer och svarsfördelning per årHur svaren ändrat enligt delområde på årsnivå
Antalet personer som svarat varje månad
Antal personer som svarat
112
258
3175
436
52
612
70
88
912
1012
112
120